logo-global

Algemene voorwaarden

Geachte klant, lees deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden“) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van een functie van https://wellheater.com/ (hierna: “Website“) of een van de producten op de Website koopt.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en alle functies ervan, en vormen samen met alle andere voorwaarden en beleidsregels die hieronder worden gespecificeerd, een wettelijk bindende overeenkomst tussen U (hierna – “gebruiker” of “u“) en ons. Neem de tijd om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat U een aankoop doet op de Website. Als U de bepalingen van deze Voorwaarden niet hebt gelezen en/of begrepen, raden wij U aan de Website niet verder te gebruiken en contact op te nemen met onze klantenservice, die uw vragen graag zal beantwoorden.

Wij raden u ook aan om onze FAQ-sectie te lezen, die beschikbaar is op de Website, voordat u goederen of diensten op de Website koopt.

 1. Wie wij zijn
  1. WellHeater (hierna te noemen de “WellHeater“, wij“, “ons“, “onze“) is een merknaam die wordt gebruikt en beheerd door een bedrijfsentiteit UAB CommerceCore, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is ingeschreven in het Staatsregister voor ondernemingen van Litouwen, ondernemingsnr. 302566167, met een geregistreerd kantooradres in Savanorių pr. 363, Kaunas, Litouwen. Telkens wanneer u iets op de Website koopt, gaat u een contractuele relatie met ons aan, en deze contractuele relatie wordt gebonden en bepaald door deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
  2. Houd er rekening mee dat alle aankopen die u op de Website doet naar u worden verzonden vanuit een van onze afwikkelingscentra, die een ander adres hebben dan ons correspondentieadres of kantooradres. Als u contact met ons wilt opnemen of ons iets per post wilt sturen, neem dan eerst contact op met onze klantenservice, die u het adres en andere contactgegevens zal geven.
  3. Als u vragen, vragen of klachten heeft over de Website of onze diensten, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice op [email protected].
  4. Houd er rekening mee dat onze producten aan u geleverd worden vanuit onze magazijnen in China. Afhankelijk van de wetten die van toepassing zijn in het land waar u woont, kunnen uw aangekochte producten dus onderhevig zijn aan invoerrechten, verkoop- of invoer-BTW-belasting en/of andere belastingen.
 2. Onze producten
  1. De Website is een online winkel voor de verkoop van consumentengoederen (“Producten“). Houd er rekening mee dat onze Producten niet geschikt zijn voor industrieel of professioneel gebruik. Wij verkopen alleen rechtstreeks aan consumenten en wij hebben het recht om de verkoop van onze Producten aan u te weigeren of het totale aantal Producten dat u van ons kunt kopen te beperken als wij redenen hebben om aan te nemen dat u de aankoop doet met de bedoeling deze door te verkopen, te leasen of voor andere commerciële/industriële doeleinden te gebruiken.
  2. Onze Producten worden vervaardigd in China door gelicentieerde fabrikanten die voldoen aan alle toepasselijke veiligheids- en productienormen die gelden in de VS en de EU.
  3. Onze producten zijn geen speelgoed en mogen nooit aan kinderen worden gegeven.
  4. Onze producten zijn geen medische hulpmiddelen en zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte of aandoening. U mag nooit op onze Producten vertrouwen voor medisch advies, aangezien geen van onze Producten een vervanging kan zijn voor professioneel medisch advies, tests of in-vitrodiagnostiek.
  5. U kunt meer gedetailleerde gebruiksinformatie en antwoorden op andere vragen die u mogelijk heeft over onze Producten vinden in de FAQ-sectie van de Website.
 3. Aan wie verkopen wij
  1. Houd er rekening mee dat onze Producten niet worden verkocht voor en niet kunnen worden gebruikt voor commercieel gebruik, aangezien wij onze Producten alleen voor persoonlijk gebruik verkopen. Wij behouden ons het recht voor om aankoopaanvragen te weigeren als wij redenen hebben om aan te nemen dat een persoon onze Producten niet voor persoonlijk, maar voor industrieel of commercieel gebruik koopt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het online of in fysieke winkels doorverkopen.
  2. De primaire doelgroep van de Website bestaat uit volwassen gebruikers. Wij moedigen kinderen of minderjarigen niet aan om onze Website te bezoeken of er aankopen te doen en richten ons daar ook niet toe.
  3. Wij behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren en betalingen die u op de Website doet te weigeren indien wij reden hebben om aan te nemen dat:
   1. U onze Producten koopt voor industrieel of commercieel gebruik (inclusief doorverkoop of leasing);
   2. U jonger bent dan 13 jaar en aankopen doet vanuit de Verenigde Staten van Amerika, Canada en andere landen;
   3. U bent jonger dan 16 jaar en u koopt vanuit een land van de Europese Unie;
   4. U deze Voorwaarden niet hebt gelezen en geaccepteerd.
  4. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en een aankoop te doen op onze Website bevestigt u ons dat:
   1. U boven de wettelijke leeftijd bent die in uw land geldt voor het aangaan van een koopovereenkomst op afstand;
   2. De door u verstrekte contact-, factuur- en verzendgegevens waarheidsgetrouw en correct zijn;
   3. U betaalt voor het product met de creditcard die aan u toebehoort, of de eigenaar van de creditcard heeft u gemachtigd om de creditcard te gebruiken, en dergelijke machtigingen zijn afgegeven in een vorm die vereist is in uw woonplaats;
   4. U koopt de producten alleen voor persoonlijk gebruik.
 4. Levering
  1. Zodra u uw bestelling op de Website hebt geplaatst en de betaling hebt verricht, verwerken wij uw bestelling binnen 1-3 werkdagen. Nadat uw bestelling is verwerkt, zou u de zending binnen 5 tot 20 kalenderdagen moeten ontvangen als de verzending niet wordt beïnvloed door natuurverschijnselen.
  2. Houd er rekening mee dat:
   1. Afhankelijk van het land kunnen de logistieke snelheid en levertijd verschillen en worden beïnvloed afhankelijk van de huidige situatie;
   2. De verzendtermijnen kunnen ook worden beïnvloed door douane, natuurverschijnselen, overdracht naar de lokale vervoerder in uw land, of stakingen of vertragingen in het lucht- en grondvervoer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen als de verzending wordt vertraagd door bovengenoemde redenen;
  3. Wij verzenden onze producten naar de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, het VK en de rest van de Europese landen. De verzendkosten kunnen verschillen, afhankelijk van de door u geselecteerde plaats van levering. Het totale bedrag aan verzendkosten wordt aan u getoond op de afrekenpagina van de Website.
  4. Als u uw aankoop niet binnen 30 kalenderdagen ontvangt, meld dit dan bij onze klantenservice. Houd er rekening mee dat in overeenstemming met Artikel 18(2) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, als U uw aankoop niet binnen 30 dagen ontvangt, u contact met ons moet opnemen en ons moet informeren over een aanvaardbare extra periode waarbinnen wij Uw aankoop zullen leveren. U hebt alleen het recht om de aankoop te ontbinden als Wij uw aankoop niet binnen de extra termijn hebben geleverd. Houd er rekening mee dat u niet kunt beweren dat u de gekochte goederen niet hebt ontvangen als de regels in deze bepaling niet worden opgevolgd.
 5. Retourneren & Terugbetalen
  1. Als u niet tevreden bent met uw aangekochte Producten, kunt u deze binnen 30 dagen na de leveringsdatum retourneren en krijgt u het volledige aankoopbedrag terug. De retourtermijn van 30 dagen verstrijkt 30 dagen na de dag waarop U, of een door U aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de aangekochte Producten fysiek in bezit krijgt.
  2. Om het recht uit te oefenen om uw aangekochte Producten terug te trekken en te retourneren, dient u contact op te nemen met ons ondersteuningsteam via [email protected] . Nadat u contact hebt opgenomen met ons ondersteuningsteam, ontvangt u een retourcode en retouradres – houd er rekening mee dat wij alleen Producten retourneren die worden verzonden met de opgegeven retourcode en worden afgeleverd op het opgegeven retouradres.
  3. Om aan de herroepingstermijn (30 dagen) te voldoen, is het voldoende dat u uw bericht over de geretourneerde Producten verstuurt en ons de geretourneerde Producten stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wij accepteren geen retourzendingen als u niet binnen de herroepingstermijn (30 dagen na ontvangst van de aankoop) contact met ons opneemt.
  4. Als u dit contract herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij de geretourneerde Producten van u hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.
  5. Wij accepteren alleen geretourneerde Producten als deze niet gebruikt of beschadigd zijn en in de originele verpakking naar ons zijn teruggestuurd. Als wij vaststellen dat de geretourneerde Producten gebruikt zijn, maar nog steeds in een bruikbare en verkoopbare staat verkeren, kunnen wij u nog steeds terugbetalen, maar bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Als wij dus vaststellen dat het geretourneerde Product gebruikt is, kunnen wij de waardevermindering in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.
  6. Houd er rekening mee dat u de verzendkosten voor het retourneren van de Producten zelf moet betalen en dat wij uw verzendkosten niet vergoeden, behalve wanneer u een defect artikel retourneert.
  7. Wij accepteren alleen geretourneerde producten en betalen deze terug als deze geretourneerd worden naar het adres dat verstrekt is door onze klantenservice en als de retourautorisatiecode voor koopwaar op de geretourneerde zending vermeld is. Stuur geen geretourneerde producten naar ons kantooradres, want dan kunnen we ze niet accepteren.
  8. Alle terugbetalingen worden gedaan door gebruik te maken van dezelfde betalingsmethoden of platforms die u hebt gebruikt bij het plaatsen van uw bestelling op de Website. Wij kunnen de terugbetaling niet overmaken naar een andere rekening of met een andere methode dan die u bij uw aankoop hebt gebruikt.
 6. Garantie
  1. Al onze Producten worden geleverd met een standaardgarantie van twee jaar. Wij vervangen elk artikel dat binnen de garantietermijn defect blijkt te zijn.
  2. Houd er rekening mee dat de garantie niet van toepassing is als wij vaststellen dat het product niet is gebruikt zoals bedoeld of mechanisch is beschadigd.
  3. Als u een defect artikel wilt retourneren, neem dan contact op met onze klantenservice op [email protected]. Als u contact opneemt met onze klantenservice met een garantieclaim, zorg er dan voor dat u op verzoek het volgende kunt overleggen: (1) foto’s van het defecte artikel; (2) uw bestel-ID en aankoopbevestigingsbrief of betalingsbewijs; (3) een korte beschrijving van het geconstateerde defect.
 7. Prijzen, betalingen en kosten
  1. De prijzen voor Producten die op de Website worden verkocht, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van Producten te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de verkoop van Producten.
  2. De uiteindelijke prijs, inclusief alle belastingen en kosten, voor de Producten wordt weergegeven op de afrekenpagina, die voor u wordt weergegeven wanneer u uw aankoop wilt afronden.
  3. Houd er rekening mee dat wij nooit omrekeningskoersen of kosten zullen toepassen die afhankelijk zijn van de door u gekozen betaalmethode. Sommige banken hanteren echter omrekeningskoersen voor uitgaande betalingen en internationale overboekingen – wij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten of omrekeningskoersen die uw bank zou hanteren voor een betaling aan ons. Als u verschillen ziet tussen de productprijzen op onze Website of aankoopbon en uw bankafschrift, neem dan contact op met uw bank voor een gedetailleerde uitleg van de extra kosten.
  4. Wij accepteren alleen betalingen per creditcard, PayPal en andere elektronische betalingen. Wij accepteren geen cheques, contant geld of andere betaalmiddelen, behalve als de service “onder rembours” in uw land beschikbaar is (als “onder rembours” in uw land beschikbaar is, wordt u over deze optie geïnformeerd op de afrekenpagina).
  5. Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, kan uw betaling verwerkt worden door onze partners voor betalingsverwerking en kan uw PayPal-rekeningoverzicht dus een andere entiteit vermelden als de ontvanger van uw betaling. Wanneer u echter een aankoop doet op de Website, worden wij, d.w.z. UAB CommerceCore, beschouwd als de verkoper, ongeacht wie uw betaling verwerkt. Als u problemen of vragen hebt over uw betaling via PayPal, neem dan contact op met onze klantenservice op [email protected].
  6. Alle prijzen op de Website zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. Houd er echter rekening mee dat consumenten uit verschillende landen productprijzen kunnen zien die enigszins afwijken door omrekeningskoersen of door Belasting Toegevoegde Waarde (“BTW“), die afhankelijk van het geval wel of niet van toepassing is. Wij zullen nooit BTW in de aankoopprijs opnemen en zullen u niet vragen om de BTW te betalen als de BTW in uw land niet van toepassing is of als het door u aangevraagde product vanuit een van onze afwikkelingscentra in China wordt verzonden.
  7. Houd er rekening mee dat u, afhankelijk van uw woonplaats, invoerrechten en/of BTW bij invoer kunt moeten betalen. U zult nooit dubbel belast worden, aangezien wij geen invoerrechten of BTW in uw aankoopprijs zullen opnemen als u volgens de toepasselijke wetgeving de invoerrechten zelf moet betalen.
 8. Persoonlijke gegevens en contact opnemen met
  1. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen de beste praktijken in de sector, evenals alle vereisten die door de toepasselijke wetten worden gesteld om Uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongepast verlies, misbruik, toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
  2. Wij zorgen ervoor dat alle persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken.
  3. Houd er rekening mee dat wij telefonisch of via e-mail contact met u kunnen opnemen als wij details van uw bestelling moeten bevestigen of als uw bestelaanvraag om technische redenen niet succesvol is verwerkt. Als uw bestelling niet succesvol is verwerkt vanwege fouten bij de betalingsverwerking of om andere redenen, kunnen wij u een sms of e-mail sturen met een herinnering om de noodzakelijke acties uit te voeren, of kunnen wij telefonisch contact met u opnemen als u uw telefoonnummer aan ons hebt doorgegeven.
 9. Gedragsregels
  1. Onze Producten worden uitsluitend verkocht voor persoonlijk gebruik. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, bevestigt u dat u onze Producten alleen voor persoonlijk gebruik zult kopen.
  2. U mag onze Producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Website geen wetten overtreden. Alle inhoud van de Website en de inhoud van alle van ons ontvangen materialen (inclusief grafische ontwerpen en andere inhoud) en de relevante delen van de Website behoren tot het eigendom van Planet Superfood en zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van auteursrechten voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik zonder onze licentie is een schending van het auteursrecht.
  3. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, bevestigt u dat u begrijpt dat de gekochte Producten niet kunnen worden geretourneerd zodra ze bij u zijn afgeleverd en u de productverpakking hebt geopend.
  4. Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Website te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, civiel- en civielrechtelijke maatregelen indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u deze Voorwaarden of toepasselijke wetten schendt. Tijdens het gebruik van de Website moet u:
   1. De Website of de inhoud ervan niet gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten;
   2. De rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, niet schenden of anderen aanmoedigen deze te schenden;
   3. Voldoen aan alle beleidsregels die op de Website zijn geplaatst;
   4. Uw geregistreerde account niet wettelijk of feitelijk overdragen aan een andere persoon zonder onze schriftelijke toestemming;
   5. Ons eerlijke en nauwkeurige informatie verstrekt;
   6. De Website of de inhoud ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder het verspreiden van reclame of verzoeken;
   7. Geen enkel deel van een webpagina van de Website opnieuw formatteren, opmaken of spiegelen;
   8. Geen links of omleidingen naar de Website creëren via andere websites of e-mails zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
   9. Geen pogingen ondernemen om de goede werking van de Website of het gebruik en plezier van de Website door andere gebruikers te verstoren;
   10. Producten die u van ons koopt niet commercieel doorverkopen, herdistribueren of overdragen;
   11. Op geen enkele wijze de beveiligingsfuncties van de Website verstoren;
   12. De inhoud of informatie van de Website niet openen, controleren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
   13. Geen valse affiliaties claimen, geen toegang verkrijgen tot de accounts van andere gebruikers zonder toestemming, of uw identiteit of informatie over u, inclusief leeftijd of geboortedatum, niet vervalsen;
   14. Geen andere activiteiten of handelingen uitvoeren die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.
 10. Disclaimers
  1. Alle Producten worden verkocht “zoals ze zijn” en wij bieden geen garanties met betrekking tot geschiktheid voor uw persoonlijke behoeften of voorkeuren. Wij bieden geen garanties of claims met betrekking tot de eigenschappen van de Producten en wij beweren niet dat de Producten geschikt zouden zijn om specifieke aandoeningen of ziekten te behandelen, te diagnosticeren, te beperken of enig ander effect te hebben, aangezien onze Producten geen medische apparaten/producten zijn.
  2. Wij garanderen niet dat uw gebruik van de Website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat wij de Website van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren.
  3. De Website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden. Alle informatie, producten, software of diensten die op of via sites van derden worden aangeboden, worden beheerd door de exploitanten van dergelijke sites en niet door ons of onze dochterondernemingen. Wanneer u sites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico.
  4. Wij respecteren de privacy van onze klanten. Daarom kunnen alle getuigenissen en/of commentaren die op de Website worden weergegeven fictieve namen en associatieve foto’s bevatten. De identiteit van de consumenten is bij ons bekend, maar wij zullen nooit de echte namen van onze gebruikers weergeven, behalve wanneer een gebruiker toestemming geeft om zijn/haar naam en/of afbeelding weer te geven.
  5. Tenzij anders aangegeven, is deze Website ons eigendom, en alle broncode, databases, functionaliteit, software, ontwerpen, tekst, foto’s en afbeeldingen op de website zijn ons eigendom of worden door ons beheerd en worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten. Het is verboden om de inhoud van de website te kopiëren of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
  6. DE PRODUCTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  7. DE PRODUCTEN DIE OP ONZE WEBSITE WORDEN VERKOCHT, ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK. WIJ BEWEREN NIET DAT ONZE PRODUCTEN GESCHIKT ZIJN VOOR PROFESSIONEEL, INDUSTRIEEL OF COMMERCIEEL GEBRUIK.
  8. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE OF EEN VAN ZIJN FUNCTIES ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, OF DAT EEN DEEL VAN DEZE SITE OF DE SERVERS DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, COMMUNICATIELIJNDEFECTEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, ONGEACHT OF DIT HET GEVOLG IS VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF EEN ANDERE RECHTSGROND. ELKE GEBRUIKER ERKENT UITDRUKKELIJK DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE DERDEN, ABONNEES, LEDEN OF ANDERE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE EN DAT HET RISICO VAN SCHADE DOOR HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ ELKE GEBRUIKER LIGT.
  9. WIJ DOEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OVER DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE WEBSITE OF SITES VAN DERDEN. HET GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DE WEBSITE OF WEBSITES VAN DERDEN IS OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET VERTROUWEN OP INFORMATIE VERKREGEN VIA DE WEBSITE.
  10. Alle informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en recreatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als gezondheidsadvies. De Website mag niet worden gebruikt voor activiteiten met een hoog risico waarbij schade of letsel aan personen, eigendom, milieu, financiën of zaken het gevolg kan zijn als er een fout optreedt. U aanvaardt alle risico’s voor het gebruik van de informatie op de Website.
  11. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van alle materialen op de Website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor nauwkeurig is, noch dat de weergave van een product of dienst op de Website een nauwkeurige weergave is van de werkelijke eigenschappen van het product of de dienst die u op de Website kunt vinden.
 11. Schadeloosstelling
  1. U stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen en respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, informatieleveranciers en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) in verband met:
   1. Uw gebruik van, of verbinding met, Onze Website;
   2. Elk gebruik of vermeend gebruik van Uw account of Uw accountwachtwoord door een persoon, al dan niet door U geautoriseerd;
   3. De inhoud van de informatie die u aan ons verstrekt;
   4. Uw schending van de rechten van enige andere persoon of entiteit;
   5. Uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
  2. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en in een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om met ons samen te werken in de verdediging van een dergelijke claim.
 12. Beperking van aansprakelijkheid
  1. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZULLEN WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN DE MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DAARVAN, OF MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD, ZELFS ALS WIJ VAN TEVOREN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADECATEGORIEËN NIET TOESTAAN, KAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING IN MINDERE MATE OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE STATEN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE WAARIN DEZE KAN WORDEN BEPERKT ONDER DERGELIJKE STAATSWETGEVING.
  2. In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, gezondheidskwesties, ziekte, fysieke problemen, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van hun mogelijkheid. In geen geval is Planet Superfood aansprakelijk voor aanbevelingen, gezondheidsclaims, verklaringen of enig ander advies of informatie die op de website of enige andere vorm van communicatie wordt verstrekt. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.
  3. Als U niet tevreden bent met de Website, met materiaal, producten of diensten die op de Website worden weergegeven, of met de voorwaarden van de Website, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid de Website niet meer te gebruiken.
 13. Intellectueel eigendom
  1. Met betrekking tot deze Voorwaarden worden onder intellectuele eigendomsrechten rechten verstaan als handelsmerken, auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, modelrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet (“Intellectuele Eigendom“).
  2. Alle Intellectuele Eigendom die op de Website wordt weergegeven of op enige andere wijze aan U wordt verstrekt, is wettelijk beschermd. U mag geen Intellectuele eigendommen of andere inhoud die u van ons ontvangt of die u op de Website aantreft, met inbegrip van Productbeschrijvingen, kopiëren, hergebruiken of distribueren voor welk doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag bijvoorbeeld geen Productinformatie kopiëren naar een andere website of app. Zonder het voorgaande te beperken, is het gebruik van onze inhoud voor commerciële doeleinden verboden, tenzij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt.
  3. Alle Intellectuele Eigendom die op de Website wordt getoond of op enige andere wijze aan u wordt verstrekt, behoort toe aan Planet Superfood, behalve handelsmerken, dienstmerken of andere materialen van derden die door ons worden gebruikt. Geen van deze Intellectuele Eigendommen mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de derde partij aan wie deze Intellectuele Eigendommen toebehoren.
 14. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Indien U klachten heeft over de Website, vergoedingen, terugbetalingen, kwaliteit van Producten, of iets anders met betrekking tot het gebruik van de Website, dient U eerst contact op te nemen met ons ondersteuningsteam ([email protected]) voordat U enige actie onderneemt via derden. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden stemt u er expliciet mee in geen terugbetalingen of terugboekingen van uw bank of creditcardmaatschappij te vragen zonder eerst contact met ons op te nemen en zonder ons de kans te geven eventuele problemen op te lossen.
  2. Alle door u ingediende klachten of claims zullen binnen 30 dagen na ontvangst worden verwerkt. Wij doen altijd ons uiterste best om de klacht of claim positief af te handelen. Wanneer u zich met uw klachten tot ons richt, moet u zich altijd identificeren met dezelfde voor- en achternaam die u aan ons hebt doorgegeven toen u op de Website kocht.
  3. Deze Voorwaarden en de gehele juridische relatie tussen u en ons zijn onderworpen aan het recht van de Republiek Litouwen, behalve wanneer consumentenwetgeving een specifiek toepasselijk recht of rechtsgebied zou bepalen.
  4. Elke claim moet worden ingediend in de individuele hoedanigheid van de initiërende partij en niet als eiser of groepslid in een collectieve rechtszaak of andere soortgelijke procedure.
 15. Diverse
  1. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
  2. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.
  3. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid (zoals elk van tijd tot tijd herzien en gewijzigd kan worden volgens hun respectievelijke voorwaarden) vormen samen de volledige overeenkomst tussen U en ons.
 16. Contactgegevens
  1. U kunt contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
   1. E-mail – [email protected]
   2. Telefoon – +1 (202) 839-9001